Descripció

L’ Església parroquial de Sant Serni, romànica, va ser restaurada el 1960 i es decorà la paret absidal amb pintures que representen el pantocràtor i Sant Serni i Sant Isidre, s’hi conserven la pica baptismal i la ferramenta de la porta, ambdues romàniques. 

Imatges