Descripció

La platja de Castelldefels és una llarga làmina de sorra fina situada a uns 18 km al sud de la ciutat de Barcelona, entre dos sistemes natural ben diferenciats: el delta del riu Llobregat, amb els seus aiguamolls i canyissars, i el massís calcari del Garraf.

Des de l’any 2006, la platja Pineda de Castelldefels gaudeix del guardó Bandera Blava, que és una ecoetqiueta selectiva. El seu atorgament es basa en el compliment d’una sèrie de criteris específics, que s’agrupen entorn de quatre pilars bàsics: Qualitat de les aigües de bany, Informació i educació ambiental, Gestió mediambiental, i Seguretat i serveis

Accessos:
Cotxe:
Autopista C-32, sortida Castelldefels platja. / Sortida 44 Castelldefels Sud-platja
Autovia C-31, sortida Castelldefels platja-zona hotelera.
Carretera C-245. Atravessa tota la ciutat per l’Av. Constitució

Autobusos:
Directe platja: L94, Barcelona(Pl. Catalunya) – Platja de Castelldefels – Botigues de Sitges
L95 Barcelona (Pl. Catalunya) – Castelldefels (centre-platja).
L96 St. Boi de Llobregat – Castelldefels (centre-platja).
L97 Barcelona (Pl. Reial/Ma Cristina) – Castelldefels (centre-platja).

Ferrocarril:
RENFE línia C2 , parada Castelldefels platja (Baixador de Castelldefels).

Serveis:
W.C.
66 Dutxes.
Passarel·les per a persones amb disminució: Avda. República Argentina i Carrer 16.
Platja parcialment balisada a 200 metres
5 canals d’entrada i sortida d’embarcacions
De juny a setembre, 4 llocs de socor i un d’intervenció inmediata al carrer les Barques
Amplia oferta d’allotjament i restauració al llarg del passeig marítim.
2 àrees de jocs infantils.
Àrees de jocs esportius.
Tren turístic (Trenet) de juny a setembre.
Oferta lúdicoesportiva diversa relacionada amb els esports nàutics.
Servei d’Assistència i Bany Adaptat per a persones amb mobilitat reduïda: 5 punts accessibles amb atenció al bany adaptat amb cadires amfíbies als llocs de socors de:

  • C. Veneçuela (accés 03)
  • Av. República Argentina (accés 08)
  • Av. Banys (accés 19)
  • C. 11 (accés 26)
  • Plaça de les Palmeres (accés 32)

Aquest servei es realitza durant la temporada de bany dins l’horari del servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme, preferentment amb reserva prèvia i condicions de bandera verda.

Imatges